Organisatie Cecilia

Bestuur

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage bestaat uit:

Voorzitter Hubert Janssen
Secretaris Myrjam van Dorst
Penningmeester Philip Terpsma
Vice-voorzitter Pierre Verdonschot
Lid Ad Maes
Lid Marlon Van der Zanden
Lid Ton van Etten

De dagelijkse leiding en coördinatie van zowel het Opstap- als Opleidingsorkest berust bij de Commissie Opleidingen. De commissie organiseert de opleiding van jonge leden, bereidt projecten voor, maakt de planning voor activiteiten en concerten, overlegt met dirigent en leden over het repertoire en is vertegenwoordigd in het bestuur van de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage. Het bestuur heeft diverse taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de commissie maar blijft eindverantwoordelijke.

Commissie Groot Orkest

Marlon Van der Zanden   (Voorzitter)
Jeroen Buys
Lenneke Tichelaar

Commissie Opleidingen

Pierre Verdonschot (voorzitter)
Karin van Eijk
Wim Karremans

Instrumentencommissie

Ad Maes   (Voorzitter)
Frits Huijbrechts
Pepijn van Eijk

Commissie Communicatie

Ton van Etten   (Voorzitter)

Werkgroep Wel & Wee

Coby Slegers