Chantal de Bonth dirigente opstap- en opleidingsorkest van Cecilia

Chantal is ook als specialist cultuureducatie werkzaam bij het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst). Het LKCA wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunt het LKCA professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Daarnaast is ze gecertificeerd trainer voor interne cultuur coördinatoren (icc-ers) voor het primair onderwijs en zit zij in de adviescommissie amateurkunst voor de Provincie Noord-Brabant, waar amateurkunstinitiatieven voor vier jaar provinciale subsidie kunnen aanvragen.

Op achtjarige leeftijd kreeg Chantal haar eerste klarinetlessen bij Sophia’s Vereeniging. Sinds haar 12e heeft ze jarenlang als solo-klarinettiste in het harmonieorkest van Sophia’s Vereeniging meegespeeld. In 1995 is zij als klarinettiste gestart in de vooropleiding aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Drie jaar later is Chantal voltijd bij Jan Cober gaan studeren met de afstudeerrichting klarinet Docerend Musicus, welke zij in juni 2001 cum laude afgesloten heeft. Naast haar muzikale bezigheden heeft zij HEAO bedrijfseconomie in Eindhoven en de Engelstalige Masteropleiding Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg behaald.